Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju

PED Inspect je akreditovano kontrolno telo i imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju, “Sl.glasnik RS”, br. 95/2015.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju obuhvata sledeće:

  • Periodično kontrolisanje
  • Vanredno kontrolisanje
  • Međukontrolisanje