Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom

Imenovano telo (Notified Body) za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom funkcioniše u okviru Kontrolnog tela PED Inspect, a u skladu sa Pravilnikom o pokretnoj opremi pod pritiskom, “Sl.glasnik RS”, br. 30/2014.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom obuhvata sledeće:

Cisterne, kontejner-cisterne i zamenljive cisterne, baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC), njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8 ADR:

 • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti
 • Periodično kontrolisanje
 • Međukontrolisanje
 • Vanredno kontrolisanje

Vagoni cisterne, izgradne cisterne, kontejnerske cisterne njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.8,  Dodatka C COTIF odnosno RID:

 • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti
 • Periodično kontrolisanje
 • Međukontrolisanje
 • Vanredno kontrolisanje

UN boce, njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN:

 • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti
 • Periodično kontrolisanje
 • Vanredno kontrolisanje

Posude pod pritiskom koje nisu UN posude pod pritiskom njihovi ventili i ostali pribor u saglasnosti sa t. 6.2 ADR/RID/ADN:

 • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti
 • Periodično kontrolisanje
 • Vanredno kontrolisanje