Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju

Imenovano telo (Notified Body) za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju funkcioniše u okviru Kontrolnog tela PED Inspect, a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta i o načinu pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju, “Sl.glasnik RS”, br. 101/2014.

Obim imenovanja tela za ocenjivanje usaglašenosti cisterni za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju obuhvata:

  • Ponovno ocenjivanje usaglašenosti
  • Periodično kontrolisanje
  • Vanredno kontrolisanje
  • Međukontrolisanje