Imenovanja

Osnovna delatnost PED Inspect-a je ocenjivanje usaglašenosti na osnovu imenovanja/ovlašćenja dodeljenih od strane nadležnih ministarstava Republike Srbije.

PED Inspect poseduje sledeća imenovanja kod nadležnih ministarstava

 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglasenosti opreme pod pritiskom (Rešenje izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine)
 • Imenovano telo za nerastavljive spojeve na opremi pod pritiskom (Rešenje izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine)
 • Imenovano telo za preglede i ispitivanja opreme pod pritiskom (Rešenje izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine)
 • Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom (Rešenje izdalo Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine)
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglasenosti jednostavnih posuda pod pritiskom (Rešenje izdalo Ministarstvo rudarstva i energetike)
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglasenosti pokretne opreme pod pritiskom (Rešenje izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture)
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglasenosti cisterni za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju (Rešenje izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture)
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglasenosti vozila za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju (Rešenje izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture)
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti mašina (u nadležnosti Ministarstva privrede)
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti električne opreme u određenim granicama napona – LVD (u nadležnosti Ministarstva privrede)
 • Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti elektro-magnetske kompatibilnosti – EMC (u nadležnosti Ministarstva privrede)