Ped Inspect

Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom

razvrstavanje

Imenovano telo (Notified Body) za razvrstavanje opreme pod pritiskom funkcioniše u okviru Kontrolnog tela PED Inspect, a u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, "Sl.glasnik RS", br. 87/2011.


Izvod iz Rešenja br. 312-01-00652/2012-09 izdatog od Ministarstva za infrastrukturu i energetiku 05.07.2012. god. možete pogledati ovde.