Ped Inspect

Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom

razvrstavanje

Imenovano telo (Notified Body) za razvrstavanje opreme pod pritiskom funkcioniše u skladu sa Pravilnikom o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe, "Sl.glasnik RS", br. 87/2011 i 75/2013.


Rešenje br. 312-01-00652/2012-09 izdato od Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine možete pogledati ovde.